Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:24

Karta zakázky #12/2023/21/8
Nákup kameniva pre OZ Východ časť A (bez dopravy) - výzva č. 13 LS Smolník

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
36985
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Východ časť A (bez dopravy) - výzva č. 13 LS Smolník
Číslo spisu VZ
12/2023/21/8
Evidenční číslo zakázky
71/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 750,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie predmetu zákazky : OZ Východ , LS Smolník

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.02.2023 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Východ
Adresa
Jovická 2
Rožňava
04801, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Dokumenty