Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2020 06:09

Karta veřejné zakázky #NR-49-19-PŘ-Če
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava

Informace

ID zakázky
3700
Název zakázky
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava
Číslo spisu VZ
NR-49-19-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava, v rozsahu specifikovaném Soupisem prací a Minimálními technickými požadavky klimatizací.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.06.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
13.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.