Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 04:29

Karta veřejné zakázky #MUUB/9432/2023
Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
37074
Název zakázky
Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
MUUB/9432/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 800 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je vybudování účelové komunikace, která bude sloužit pro příjezd k drážnímu areálu.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je vybudování účelové komunikace, která bude sloužit pro příjezd k drážnímu areálu. Jedná
se o provedení přeložení stávající komunikace v souvislosti s budoucím mimoúrovňovým dopravním propojením ulic U Porážky, Vazová a Pod Valy, kterou je zapotřebí realizovat s předstihem z důvodu zajištění provozu a stavebních úprav dotčeného území.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.02.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.