Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.08.2019 01:09

Karta veřejné zakázky #10/2019
Rekonstrukce svislých rozvodů TV, SV, Cirk ZŠ Okružní

Informace

ID zakázky
3716
Název zakázky
Rekonstrukce svislých rozvodů TV, SV, Cirk ZŠ Okružní
Číslo spisu VZ
10/2019
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
991 328,00 Kč
Hlavní CPV kód
45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Rekonstrukce svislých rozvodů TV, SV, Cirk ZŠ Okružní

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je prostá výměna dožívajícího pozinkovaného potrubí za nové plastové potrubí z PPR. Trasy rozvodů budou zachovány. Vybrané úseky svislých rozvodů vody ve stupačkách po vybourání zdiva budou demontovány. Stávající pozinkované potrubí bude postupně demontováno a nahrazeno novým plastovým potrubím. Demontované potrubí včetně izolace bude sneseno do kontejneru a ekologicky zlikvidováno. Vše v souladu s Výkazy výměr (Příloha č. 6 – Výkazy výměr).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.05.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Gabriela Pražáková
gabriela.prazakova@mubruntal.cz
+420 554706195
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty