Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 23:06

Karta zakázky #MAR 17/2021-018
Črepové kvety (na 6 mesiacov)

Informace

ID zakázky
37171
Název zakázky
Črepové kvety (na 6 mesiacov)
Kategorie DNS
3. Živé dekorácie a črepníkové kvety
Číslo spisu VZ
MAR 17/2021-018
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 756,60 EUR
Hlavní CPV kód
03121000-5 - Zahradnické speciality
Doplňující CPV kód
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Dodanie črepníkových kvetov v najvyššej kvalite A1 podľa prílohy č.2 (Technická špecifikácia) na obdobie 6 mesiacov.
Požadujeme odber aj po jednotlivých kusoch, nie iba celé balenie.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každý kvet opísaný katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Ekvivalentný výrobok znamená produkt s parametrami, rozmermi a farebnou požiadavkou minimálne v zmysle uvedeného konkrétneho produktu. Navrhnutý ekvivalentný produkt bude posudzovaný v zmysle predloženej technickej špecifikácie.

Požadujeme dodanie vrátane dopravy.

Dodanie: pre potreby kalkulácie ceny – doprava 1x týždenne

Ponukový sortiment črepníkových kvetov sa často mení hlavne podľa sezónnosti, líšia sa často veľkosti kvetináčov a nie je možné zadefinovať presné parametre potreby na dlhšie obdobie.
Verejný obstarávateľ preto volí variantu väčšieho finančného objemu – fixnej čiastky. Fixná čiastka bude čerpaná na základe aktuálnej ponuky a aktuálneho cenníka úspešného uchádzača v čase aktuálnej potreby. Zároveň požadujeme necenenie najčastejšie požadovaných druhov črepníkových kvetov s jasne definovanými parametrami.

Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie, ak to niektorému uchádzačovi nevyhovuje, stačí požiadať prostredníctvom komunikácie o predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.02.2023 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty