Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.09.2023 21:25

Karta veřejné zakázky #2023/000563
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Informace

ID zakázky
37184
Název zakázky
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Číslo spisu VZ
2023/000563
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 593,00 EUR
Hlavní CPV kód
45216111-5 - Výstavba policejních stanic
Doplňující CPV kód
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy dvoch susediacich miestností, ktorých cieľom je naplniť nové hygienické podmienky, dosiahnuť nepriezvučnosť spojovacej priečky a pripraviť rozvody energií pre inštaláciu záznamovej technológie pre Špeciálnu výsluchovú miestnosť. Súčasťou sú nové rozvody elektroinštalácie v oboch miestnostiach istené v novom samostatnom rozvádzači. Súčasťou zákazky je aj spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre ohlásenie stavebných úprav a tiež spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia k odovzdaniu diela.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Matejovič
peter.matejovic@minv.sk
+421 961305443

Dokumenty