Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:07

Karta veřejné zakázky #Z23040
Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec

Informace

ID zakázky
37206
Název zakázky
Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec
Číslo spisu VZ
Z23040
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
520 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45340000-2 - Instalace a montáž oplocení, zábradlí a bezpečnostních zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky je dodání a montáž certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy o dílo, na základě které dojde k dodání a montáži certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí se svislou výplní určeného k použití na pozemních komunikacích a na mostech pozemních komunikací s protikorozní ochranou pro potřeby Zadavatele.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.02.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.