Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.08.2019 01:10

Karta veřejné zakázky #PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ

Informace

ID zakázky
3740
Název zakázky
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ
Číslo spisu VZ
PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Režim veřejné zakázky
Zákazka do 5 000 EUR
Druh zadávacího řízení
Zákazka do 5 000 EUR
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 600,00 EUR
Hlavní CPV kód
98341000-5 - Ubytování
Doplňující CPV kód
55000000-0 - Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
55520000-1 - Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v dňoch 13.-14.6. 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európskeho fondu regiomnálneho rozvoja v programe INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2019 15:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.05.2019 14:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty