Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 14:27

Karta veřejné zakázky #MUHO 2115/2023 OPM
PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ – PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN

Informace

ID zakázky
37761
Název zakázky
PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ – PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Číslo spisu VZ
MUHO 2115/2023 OPM
Evidenční číslo zakázky
180/ID37761/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45111250-5 - Geologický průzkum staveniště
Doplňující CPV kód
45120000-4 - Průzkumné vrtné práce
45255500-4 - Vrtné a průzkumné práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zpracování díla je provedení technologických geologicko-průzkumných prací.

Popis předmětu VZ

Předmětem zpracování díla je provedení technologických geologicko-průzkumných prací v rozsahu provedení inženýrskogeologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a geotechnického vyhotovení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.02.2023 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.