Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.04.2024 19:46

Karta veřejné zakázky #MAGS OVO 47578/2023
Kúpa automatických stojanov so závorami za účelom vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a parkovacích automatov určených na úhradu parkovného za dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Informace

ID zakázky
37781
Název zakázky
Kúpa automatických stojanov so závorami za účelom vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a parkovacích automatov určených na úhradu parkovného za dočasné parkovanie motorových vozidiel.
Číslo spisu VZ
MAGS OVO 47578/2023
Evidenční číslo zakázky
Vestník č. 46/2023 - 02.03.2023 číslo 9463 - MST
Číslo oznámení z TED
2023/S 043-125723
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
562 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
34926000-4 - Zařízení pro řízení parkovišť
Doplňující CPV kód
30144200-2 - Stroje na vydávání jízdenek nebo vstupenek
38730000-1 - Parkovací hodiny
51214000-5 - Instalace a montáž parkovacích hodin
50316000-3 - Opravy a údržba strojků na výdej jízdenek
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Zo strany verejného obstarávateľa by sa zákazka pri rozdelení na časti stala nákladnejšou a komplikovanejšou vo vzťahu ku koordinácii jednotlivých dodávateľov s rizikom ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Najmä s ohľadom na charakter predmetu zákazky by bolo delenie tejto zákazky neúčelné, nehospodárne a objektívne aj veľmi ťažko realizovateľné, bola by narušená vzájomná kompatibilita celej zákazky preto sa verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní rozhodol nerozdeliť predmetnú zákazku na časti.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmet zákazky tvorí kúpa a dodanie 10 ks parkovacích zariadení bezlístkového parkovacieho systému, vrátane:
- dopravy, montáže, inštalácie, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky,
- poskytovania záručného servisu a technickej podpory dodaného diela.

Každým 1 (jedným) ks parkovacích zariadení sa rozumie jeden set parkovacích zariadení, ktorý obsahuje: 1 ks automatický vjazdový stojan so závorou, 1 ks automatický výjazdový stojan so závorou; určených pre vjazd a výjazd motorových vozidiel a 1 ks parkovací automat určený na úhradu parkovného za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa stanovených parametrov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Verejné obstarávanie sa uskutočňuje ako príležitostné spoločné obstarávanie v zmysle § 16 zákona o verejnom obstarávaní. Hlavné mesto SR Bratislava ako verejný obstarávateľ riadi dané verejné obstarávanie a koná na účet verejného obstarávateľa Mestský parkovací systém, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 738 880.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2023 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
27.04.2023 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Andrej Záhorec
andrej.zahorec@bratislava.sk
+421 259356511

Dokumenty