Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.06.2024 20:51

Karta veřejné zakázky #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Informace

ID zakázky
37785
Název zakázky
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.
Číslo spisu VZ
KO-KS-225-22
Režim veřejné zakázky
Kvalifikačný systém
Druh zadávacího řízení
Kvalifikačný systém
Druh veřejné zakázky
Služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Účelom zriadenia kvalifikačného systému „Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP“ (ďalej len „kvalifikačný systém“, alebo aj „KS“), je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre potreby spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Spoločnosť SPP“). Zoznam dodávateľov zaradených do KS bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov zákaziek na vypracovanie projektových dokumentácií a výkon inžinierskej činnosti pri budovaní nových stavieb alebo rekonštrukcií jestvujúcich stavebných objektov rôzneho charakteru (napr. projektové dokumentácie pre stavebné úpravy a rekonštrukcie administratívnych a iných budov, inžinierskych sietí, oplotení, parkovísk, kotolní, technických zariadení budov a podobne). KS sa člení na 5 kategórií v závislosti od charakteru projektovej činnosti.

Poznámka

Prílohy "Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP" sú sprístupnené v systéme JOSEPHINE len registrovaným záujemcom.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí - kedykoľvek počas platnosti KS
12.02.2027 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Lenka Remenárová
lenka.remenarova@spp.sk
+421 911583154

Dokumenty

Kategória č. 1: zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb charakteru "Všeobecné stavby" (projektovanie budov pre administratívu, správu a riadenie vrátane súvisiacich inžinierskych, energetických, dopravných a iných stavieb).

Hlavní CPV kód
-

Kategória č. 2: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Zdravotechnické zariadenia a inštalácie".

Hlavní CPV kód
-

Kategória č. 3: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Vykurovacie a klimatizačné zariadenia".

Hlavní CPV kód
-

Kategória č. 4: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Elektrotechnické zariadenia"

Hlavní CPV kód
-

Kategória č. 5: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Tepelné a plynové zariadenia".

Hlavní CPV kód
-