Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.06.2024 06:10

Karta veřejné zakázky #MUHO 2397/2023 OPM
MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Informace

ID zakázky
37866
Název zakázky
MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Číslo spisu VZ
MUHO 2397/2023 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID37866/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Realizace rekonstrukce střešního pláště.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce střešního pláště. Jedná se o celoplošnou výměnu krytiny z PVC fólie, geotextílie, oplechování a jiné potřebné stavební práce na objektu MŠ Hodonín, Sídlištní.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.02.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.