Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 16:46

Karta veřejné zakázky #Z23002
Nákup adaptérů Mulag

Informace

ID zakázky
37899
Název zakázky
Nákup adaptérů Mulag
Číslo spisu VZ
Z23002
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
650 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Nákup 2 ks adaptérů Mulag

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je dodávka a instalace 2 kusů adaptérů Mulag na stávající ramena zařízení Mulag v dispozici Zadavatele. Bližší specifikaci a vymezení technických požadavků obsahuje příloha č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy – Tabulka technická specifikace a požadavky (dále jen „Adaptéry“), včetně veškerého příslušenství. Součástí předmětu zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb Adaptérů a proškolení obsluhy (minimálně jednoho pracovníka z každého místa plnění zakázky) v den instalace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.02.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty