Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:41

Karta veřejné zakázky #MUHO 2534/2023 OPM
HODONÍN, RADNICE – DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Informace

ID zakázky
37992
Název zakázky
HODONÍN, RADNICE – DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK
Číslo spisu VZ
MUHO 2534/2023 OPM
Evidenční číslo zakázky
160/ID37992/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
39717200-3 - Klimatizační zařízení
Doplňující CPV kód
45331220-4 - Instalace a montáž klimatizace
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka nových klimatizačních jednotek.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových klimatizačních jednotek v objektu Městského úřadu Hodonín, Radnice.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.02.2023 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.