Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 21:45

Karta veřejné zakázky #MUHO 2690/2023 OPM
ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Informace

ID zakázky
38108
Název zakázky
ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Číslo spisu VZ
MUHO 2690/2023 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2023-019660
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Doplňující CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000-1 - Dohled nad stavebními pracemi
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně splnění požadavku na zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a výkon autorského dozoru.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.03.2023 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.