Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2023 02:15

Karta zakázky #MAR 16/2022-002
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 na 6 mesiacov

Informace

ID zakázky
38182
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 na 6 mesiacov
Číslo spisu VZ
MAR 16/2022-002
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
136 187,21 EUR
Hlavní CPV kód
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostní oděvy
Doplňující CPV kód
18830000-6 - Ochranná obuv
33735100-2 - Ochranné brýle
35113470-4 - Ochranné košile a kalhoty
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie OOPP na obdobie 6 mesiacov v zmysle technickej špecifikácie (Príloha č.2).

Konkrétny výrobok je uvedený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku. Umožňuje sa predloženie ekvivalentného výrobku s minimálnymi parametrami uvedenými odkazom na konkrétny výrobok. Pri predložení ekvivalentného výrobku je potrebné doložiť odkaz na výrobcu (predajcu), odkaz na konkrétne parametre výrobku a predloženie certifikátu pre použitie výrobku v EU ( vložiť do posledného stĺpca Prílohy č.2) .
Technické špecifikácie zistené z dostupných zdrojov predajcov - zdroj uvedený v odkaze v Prílohe č.2. Konkrétny výrobok podľa označenia výrobcu ( odkazu) je určený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku.

Termín dodania: do 3 týždňov od odoslania čiastkovej objednávky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Rámcová objednávka/čiastkové objednávky s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
06.04.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty