Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 16:02

Karta veřejné zakázky #NR-36-23-PŘ-Ta
Tiskařské a grafické práce

Informace

ID zakázky
38318
Název zakázky
Tiskařské a grafické práce
Číslo spisu VZ
NR-36-23-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
79800000-2 - Tiskařské a související služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Tiskařské a grafické práce

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou tiskařské a grafické práce prováděné na základě jednotlivých (dílčích) objednávek zadavatele.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

V rámci této veřejné zakázky se cenové nabídkové hodnoty neuvádějí, viz čl. 11. Zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře Rámcové smlouvy o dílo na tiskařské a grafické práce se všemi dodavateli, kteří v nabídce předloží oprávněnou osobou podepsaný návrh Rámcové smlouvy o dílo a prokážou splnění kvalifikace (způsobilosti) v rozsahu požadovaném zadavatelem v čl. 7. Zadávací dokumentace.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.