Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 05:37

Karta veřejné zakázky #Z23504
Dodání 4ks světelných šipek s montáží na vozidlo

Informace

ID zakázky
38433
Název zakázky
Dodání 4ks světelných šipek s montáží na vozidlo
Číslo spisu VZ
Z23504
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
450 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka 4 kusů světlených šipek s montáží na vozidlo

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je dodávka 4 kusů světelných šipek dle jejich specifikace uvedené v příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy – Specifikace poptávky na nákup. Předmět plnění musí být rovněž v souladu s právními předpisy platnými pro použití předmětu plnění na vozidlech silniční údržby na pozemních komunikacích ČR a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dostupné na: https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf). Předmětem zakázky je rovněž instalace světelných šipek na vozidla silniční údržby Zadavatele, dále poskytování záruky za jakost a zaškolení obsluhy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.03.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
06.03.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty