Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.06.2023 13:51

Karta veřejné zakázky #NR-26-23-PŘ-Ku
Personální poradenství a zprostředkování zaměstnanců

Informace

ID zakázky
38498
Název zakázky
Personální poradenství a zprostředkování zaměstnanců
Číslo spisu VZ
NR-26-23-PŘ-Ku
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Závazek Agentury zajistit pro Klienta uchazeče o zaměstnání na pracovní pozici řidič autobusu MHD a s tím související personální a jiné služby blíže specifikované v článku III. Návrhu Rámcové smlouvy.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,Personální poradenství a zprostředkování zaměstnanců“ je závazek Agentury zajistit pro Klienta uchazeče o zaměstnání na pracovní pozici řidič autobusu MHD a s tím související personální a jiné služby blíže specifikované v článku III. Návrhu Rámcové smlouvy. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy (dále též jen „smlouvy“), který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a jeho přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.