Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 16:44

Karta veřejné zakázky #NsPCL 171/23-právní
Ventilační technika

Informace

ID zakázky
38978
Název zakázky
Ventilační technika
Číslo spisu VZ
NsPCL 171/23-právní
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
33172000-6 - Anesteziologické a resuscitační přístroje
Doplňující CPV kód
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení ventilační techniky určené pro invazivní i neinvazivní UPV pro oddělení ARO 5 ks, Chirurgie JIP 1 ks a Interna JIP 1 ks v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Popis předmětu VZ

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky (dále pouze jako „technické parametry“) specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 1 těchto ZP (dále také jako „technický formulář“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž:
- instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou
- záruční servis

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.