Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2023 14:05

Karta zakázky #14-DNS-1.polrok 2023-č.3
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu v r. 2023- LS Závadka, časť A - bez dopravy

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
38993
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu v r. 2023- LS Závadka, časť A - bez dopravy
Číslo spisu VZ
14-DNS-1.polrok 2023-č.3
Evidenční číslo zakázky
12349-MUT-115
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 968,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu lesných ciest Organizačnej zložky OZ Horehronie pre LS Závadka v celkovom množstve 800 ton s odberom priebežne podľa potreby objednávateľa. Obdobie realizácie je od 1.4.2023 do 30.9.2023.
Požadované frakcie a predpokladané množstvá:
frakcia 22/63 resp. 32/63 - 800 ton,

V návrhu na plnenie kritérií (príloha č.1 tejto výzvy)je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť v km z výrobne (kameňolomu) na miesto vykládky kameniva na adresu: Hronská 674/60, 976 67 Závadka nad Hronom.
- výrobňa (kameňolom) - názov lomu, miesto, adresu, (stačí uviesť v " návrhu na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk")
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
23.03.2023 09:01:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Horehronie
Adresa
Hlavná 245/72
Čierny Balog
97652, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty