Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 23:07

Karta zakázky #2/2023
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička, časť A (bez dopravy) – výzva č. 2/2023

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
39027
Název zakázky
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička, časť A (bez dopravy) – výzva č. 2/2023
Číslo spisu VZ
2/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
48 000,000 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre Odštepný závod Tatry - LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička (okres Liptovský Mikuláš), bez dopravy, v požadovaných frakciách a množstvách uvádzaných vo výzve na predloženie ponuky.
Zákazka je bez dopravy. Odber tovaru bude prebiehať POSTUPNE, podľa potrieb kupujúceho, priamo od predávajúceho počas doby platnosti kúpnej zmluvy. Dopravu realizuje kupujúci vlastnými prostriedkami. Nakládku kameniva zabezpečí predávajúci.

Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie zákazky je:
1. celková cena za kamenivo v € bez DPH (váha kritéria je 60 bodov)
2. vzdialenosť do miesta vykládky uvádzaná v kilometroch (váha kritéria je 40 bodov). (POZOR, nie cesta tam a späť !!)
Adresa miesta vykládky: Osada Čierny Váh - múzeum (13,5 km od obce Kráľova Lehota)

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.03.2023 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty