Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:48

Karta veřejné zakázky #NR-30-23-PŘ-Če
Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu

Informace

ID zakázky
39049
Název zakázky
Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu
Číslo spisu VZ
NR-30-23-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu“, pro stavbu Pracovních lávek v Areálu tramvaje Moravská Ostrava, v Hale vozovny, v dílně údržby, mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3.
Jedná se o realizaci díla, PS (provozních souborů) na základě dvou zpracovaných projektových dokumentací:
A. provozní soubor PS 03 Rozvod stlačeného vzduchu - podle projektové dokumentace pod názvem „Pracovní lávky v Areálu tramvaje Moravská Ostrava“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4328 (PD – viz Příloha č. 3A ZD).
Realizaci PS 01 Ocelové konstrukce, který je součástí této projektové dokumentace „Pracovní lávky v Areálu tramvaje Moravská Ostrava“ zajišťuje zadavatel. PS 02 Elektroinstalace a zabezpečení, který je součástí této projektové dokumentace nahrazuje PS 02 Elektroinstalace včetně ochranného pospojování a osvětlení v projektové dokumentaci „Pracovní lávky - Areál tramvaje Moravská Ostrava“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4395 (PD viz Příloha 3B ZD).
B. provozních souborů PS 01 Úprava trakčního vedení a PS 02 Elektroinstalace včetně ochranného pospojování a osvětlení – podle projektové dokumentace pod názvem „Pracovní lávky - Areál tramvaje Moravská Ostrava“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4395 (PD viz Příloha 3B ZD).
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.04.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.