Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 21:47

Karta veřejné zakázky #6067/2023
Rodinný domek - demolice - Jungmannova 295, Kyjov

Informace

ID zakázky
39091
Název zakázky
Rodinný domek - demolice - Jungmannova 295, Kyjov
Číslo spisu VZ
6067/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45110000-1 - Demolice a zemní práce
Doplňující CPV kód
45111200-0 - Příprava staveniště a odklizovací práce
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45111220-6 - Odklízení sutě
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je odstranění rodinného domu na ulici Jungmannova č. p. 295, Kyjov.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je odstranění rodinného domu na ulici Jungmannova č. p. 295, Kyjov z důvodu jeho havarijního stavu. Stavba se nachází u místní komunikace a jedná se o krajní řadový rodinný domek. Má společné štíty se sousedními rodinnými domy. Vzhledem k dezolátnímu a nepoužitelnému stavu dlouho chátrajícího rodinného domku je nutno tuto stavbu odstranit.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.