Stav: Probíhající

Serverový čas: 02.10.2023 23:52

Karta veřejné zakázky #4714/2023
Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ Kyjov, Za Stadionem

Informace

ID zakázky
39153
Název zakázky
Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ Kyjov, Za Stadionem
Číslo spisu VZ
4714/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45431200-9 - Obklady stěn
45432112-2 - Pokládka dlažby
45111300-1 - Demontážní práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy hygienických zařízení.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy hygienických zařízení, v rámci kterých budou provedeny dílčí bourací a demontážní práce dle projektové dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.