Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 17:23

Karta veřejné zakázky #MUHO 4090/2023 OPM
REGENERACE BAŽANTNICE – LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ“ – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Informace

ID zakázky
39160
Název zakázky
REGENERACE BAŽANTNICE – LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ“ – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Číslo spisu VZ
MUHO 4090/2023 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID39160/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71315300-2 - Stavební geodézie
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Provedení a zpracování polohopisného a výškopisného zaměření daného prostoru.

Popis předmětu VZ

Předmět veřejné zakázky je provedení a zpracování polohopisného a výškopisného zaměření daného prostoru. Součástí zaměření budou mimo jiné stromy s uvedením průměru, případně obvodu ve výšce kmene 130 cm, dále povrchové znaky (poklopy, potrubí zaústěné do koryta, ploty apod.).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.03.2023 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.