Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 15:58

Karta veřejné zakázky #6505/2023
ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám. - sanační práce

Informace

ID zakázky
39176
Název zakázky
ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám. - sanační práce
Číslo spisu VZ
6505/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
45320000-6 - Izolační práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy – odstranění vlhkostních poruch šaten v ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy – odstranění vlhkostních poruch šaten v ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technické specifikace (příloha č. 1 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
28.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.