Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2023 20:52

Karta veřejné zakázky #6504/2023
Most M14 Kyjov, ul. Jungmannova – chodníky a přilehlá komunikace

Informace

ID zakázky
39306
Název zakázky
Most M14 Kyjov, ul. Jungmannova – chodníky a přilehlá komunikace
Číslo spisu VZ
6504/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky jsou opravy a udržovací práce komunikace a chodníků přilehlé k mostu M14 a okolí.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky jsou opravy a udržovací práce komunikace a chodníků přilehlé k mostu M14 a okolí.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v situačním plánku (příloha č. 1 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.