Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 10:38

Karta zakázky #OZ Karpaty - výzva č.7/2023 LS Rohožník
Nákup kameniva pre OZ Karpaty - výzva č.7/2023 LS Rohožník

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
39331
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Karpaty - výzva č.7/2023 LS Rohožník
Číslo spisu VZ
OZ Karpaty - výzva č.7/2023 LS Rohožník
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
16 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií. Miestom vykládky bude OZ Karpaty - výzva č.7/2023 LS Majdan.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Adresa
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty