Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 19:47

Karta veřejné zakázky #MK/A/2019/14243
ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Informace

ID zakázky
3967
Název zakázky
ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
Číslo spisu VZ
MK/A/2019/14243
Režim veřejné zakázky
Zákazka do 5 000 EUR
Druh zadávacího řízení
Zákazka do 5 000 EUR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
79952100-3 - Organizace kulturních akcí
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Vysopal
peter.vysopal@kosice.sk
+421 556419326

Dokumenty