Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 18:53

Karta veřejné zakázky #RB19SNC07
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica

Informace

ID zakázky
3974
Název zakázky
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica
Číslo spisu VZ
RB19SNC07
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
154 996,52 EUR
Hlavní CPV kód
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „CYKLISTICKÁ CESTA SENEC, ÚSEK: HEČKOVA ULICA“. Nová cyklistická cesta začína napojením na existujúci chodník vedený pozdĺž južnej strany Boldockej cesty.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2019 18:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Senec
Adresa
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marek Halmo
halmo.ma@gmail.com
+421 949581914
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty