Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.05.2020 11:07

Karta veřejné zakázky #ID 149/2
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec“.

Informace

ID zakázky
3985
Název zakázky
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec“.
Číslo spisu VZ
ID 149/2
Evidenční číslo zakázky
14374 - WYP zo dňa 13.06.2019
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
313 134,80 EUR
Hlavní CPV kód
45215200-9 - Stavební úpravy zařízení sociální péče
Doplňující CPV kód
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti Objektu DSS, ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec – rekonštrukcia pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formy sociálnych služieb (SS). Vyriešenie bezbariérového prístupu do I. N.P. a prepojenie I. N.P. s II. N.P s novovybudovaným vnútorným schodiskom a novovybudovaným výťahom. Rozšírenie vnútorných priestorov I. aj II. N.P na úkor časti átria, čím sa zväčší priestor chodby na I. N.P., resp. vytvorí priestor spoločenskej miestnosti s napojením na nové schodisko na II. N.P.

Úprava II. N.P. na administratívne účely a pre návštevy. Súčasťou budú aj dva WC z toho jedno bezbariérové, sprcha a kuchynka. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy. Pôvodný systém vykurovania lokálnymi plynovými vykurovacími telesami sa zamení za ústredné teplovodné s novým plynovým kotlom ako zdrojom tepla. Ohrev TUV sa navrhuje plynový v kombinácii zo solárnym ohrevom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2019 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
29.07.2019 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Adresa
Dolná Slatinka 271/1
Lučenec
984 80, Slovenská republika
Administrátor VZ
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127

Dokumenty