Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.05.2023 02:42

Karta veřejné zakázky #39917
Servisné obslužné vozidlo

Informace

ID zakázky
39917
Název zakázky
Servisné obslužné vozidlo
Číslo spisu VZ
39917
Režim veřejné zakázky
Prieskum trhu
Druh zadávacího řízení
Prieskum trhu
Druh veřejné zakázky
Dodávky
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom prieskumu trhu je vypracovanie cenovej ponuky podľa požadovanej špecifikácie a parametrov na poľnohospodársku techniku za účelom dobudovania infraštruktúry pre zefektívnenie chovu hospodárskych zvierat na farme. Vozidlo musí byť homologizované pre premávku na cestných komunikáciách.
Predmetom zákazky je dodanie logického celku pod označením servisné obslužné vozidlo.

Opis označenia servisné obslužné vozidlo je uvedený v prílohe č.1 špecifikácia predmetu zákazky.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2023 23:59:00

Zadavatel

Název organizace
Roman Grešák
Adresa
Ľubľanská 2981/5
Žilina
01322, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Roman Grešák
roman.gresak@gmail.com
+421 910159626

Dokumenty