Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2023 18:53

Karta veřejné zakázky #NR-53-23-PŘ-Ja
Zajištění ročních a 5 – ti letých revizí a oprav zhášecích zařízení TEPOSTOP II.

Informace

ID zakázky
40014
Název zakázky
Zajištění ročních a 5 – ti letých revizí a oprav zhášecích zařízení TEPOSTOP II.
Číslo spisu VZ
NR-53-23-PŘ-Ja
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Zajištění ročních a 5 – ti letých revizí a oprav zhášecích zařízení TEPOSTOP

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ročních a 5 – ti letých revizí a oprav zhášecích zařízení TEPOSTOP v rozsahu a členění dle zadávací dokumentace. Předmět plnění vč. zajištění veškerých souvisejících činností je specifikovaný v návrhu Smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.04.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.