Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.10.2023 21:07

Karta veřejné zakázky #NR-43-23-PŘ-Ko
Areál trolejbusy Ostrava – Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1

Informace

ID zakázky
40159
Název zakázky
Areál trolejbusy Ostrava – Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1
Číslo spisu VZ
NR-43-23-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Areál trolejbusy Ostrava – Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava - Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1“. Jedná se o přeložky a úpravy trolejbusového trolejového vedení z důvodu výstavby nových trakčních stožárů, položení nových kabelových tras trakčních kabelů a osazení nových trakčních kabelových skříní u zadního vjezdu do Areálu trolejbusy Ostrava, na základě projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy, SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1“ vypracované společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.