Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.09.2023 16:01

Karta veřejné zakázky #8550/2023
Novostavba krytého bazénu - gastroprovoz

Informace

ID zakázky
40320
Název zakázky
Novostavba krytého bazénu - gastroprovoz
Číslo spisu VZ
8550/2023
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
39220000-0 - Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
Doplňující CPV kód
39314000-6 - Průmyslové kuchyňské zařízení
42959000-3 - Myčky nádobí jiné než pro domácnost
42513000-5 - Chladící a mrazící zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž gastrovybavení.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení do přípravny jídel, výrobny pokrmů, kuchyně, výdejny jídel, saunabaru, letního baru a k mytí kuchyňského nádobí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.