Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2023 16:25

Karta DNS #DNS_CP_3_2023
Servis a opravy systémov MaR tepelného hospodárstva

Informace

ID zakázky
40342
Název zakázky
Servis a opravy systémov MaR tepelného hospodárstva
Číslo spisu VZ
DNS_CP_3_2023
Evidenční číslo zakázky
14546 WNS
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
100 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
72267100-0 - Údržba programového vybavení pro informační technologie
Doplňující CPV kód
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojů, přístrojů a souvisejícího příslušenství
50500000-0 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
50413100-4 - Opravy a údržba zařízení na detekci plynu
50411000-9 - Opravy a údržba měřících přístrojů
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek poskytnutia služieb v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu – vykonávanie pravidelných servisných činností systému merania a regulácie tepelného hospodárstva – kontrola a údržba jednotlivých komponentov, kalibrácia detektorov úniku plynu v kotolniach. Odstraňovanie zistených a nahlásených porúch týchto zariadení. Prípadné špeciálne požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť budú predmetom konkrétnych výziev v rámci tohto DNS.
Výkon pravidelného servisu 2x ročne. Výkon nepravidelných činností(opráv) 1-2x do roka.
Termín realizácie od 5 do 60 kalendárnych dní odo dňa objednávky a podľa jednotlivých výziev.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
19.05.2023 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
19.05.2023 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
19.05.2027 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Zakázky