Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 15:46

Karta veřejné zakázky #MUUB/39106/2023
Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě - Újezdci - I. etapa"

Informace

ID zakázky
40421
Název zakázky
Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě - Újezdci - I. etapa"
Číslo spisu VZ
MUUB/39106/2023
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 200 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45112700-2 - Krajinné úpravy
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dílčí etapa z celkové rekonstrukce hřbitova, která se týká úpravy zpevněných ploch ve staré části hřbitova a provedení nové příjezdové plochy s navazujícím parkovacím stáním.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dílčí etapa z celkové rekonstrukce hřbitova, která se týká úpravy zpevněných ploch ve staré části hřbitova a provedení nové příjezdové plochy s navazujícím parkovacím stáním. Dále vybudování nové opěrné zdi se statickým zajištěním pomocí mikropilot v severní části hřbitova, provedení nového veřejného osvětlení a připojení nového zásuvkového pilíře ve stávající kapli, rozšíření areálového rozvodu vody.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o.
Mgr. Marta Černá
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.