Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.09.2023 14:00

Karta veřejné zakázky #CC/RD/SLK1/23
Dodávky mostních zábradlí - uzavření rámcové dohody s více dodavateli

Informace

ID zakázky
40433
Název zakázky
Dodávky mostních zábradlí - uzavření rámcové dohody s více dodavateli
Číslo spisu VZ
CC/RD/SLK1/23
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34928320-7 - Ochranná zábradlí
Doplňující CPV kód
45340000-2 - Instalace a montáž oplocení, zábradlí a bezpečnostních zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávky mostních zábradlí

Popis předmětu VZ

Veřejná zakázka je vypisována za účelem uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí se svislou výplní, určeného k použití na pozemních komunikacích a na mostech pozemních komunikací na území Libereckého kraje. Dodávky budou prováděny vždy včetně dopravy do místa plnění, montáže a osazení zábradlí a provedení souvisejících stavebních a terénních úprav nutných pro osazení. Před zahájením každé dodávky provede vybraný dodavatel v místě plnění kontrolní měření. Demontáž stávajícího zábradlí a přípravu místa plnění zajistí zadavatel, není předmětem dodávky.
Rámcová dohoda bude uzavřena s min. 3 dodavateli na dobu 12 měsíců.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.