Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 09:56

Karta zakázky #8/2023
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 08/2023 (Lesná cesta Bystrô - Kozí chrbát)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
40589
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 08/2023 (Lesná cesta Bystrô - Kozí chrbát)
Číslo spisu VZ
8/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
27 069,20 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
Doplňující CPV kód
44900000-9 - Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:

Frakcia kameniva - Množstvo

Frakcia 0 - 32 mm 700 t
Frakcia 0 – 63 mm 624 t
Frakcia 32 – 63 mm 750 t
Frakcia 63 - 125 mm 880 t
Lomový kameň vhodný na murovanie 60 t
Štrkopiesok alebo frakcia 0-32 mm 224 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ lesnej techniky (lesná cesta Bystrô – Kozí chrbát, k.ú. Hriňová)

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
02.05.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.05.2023 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty