Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.10.2023 21:39

Karta veřejné zakázky #9668/2023
Rekonstrukce veřejného osvětlení Kyjov, ul. Brandlova

Informace

ID zakázky
40676
Název zakázky
Rekonstrukce veřejného osvětlení Kyjov, ul. Brandlova
Číslo spisu VZ
9668/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
44114000-2 - Beton
45111200-0 - Příprava staveniště a odklizovací práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce venkovních rozvodů veřejného osvětlení.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce venkovních rozvodů veřejného osvětlení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
12.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.