Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 02:50

Karta veřejné zakázky #MUUB/41492/2023
Dodávka pytlů na separovaný odpad - papír, plast NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Informace

ID zakázky
40719
Název zakázky
Dodávka pytlů na separovaný odpad - papír, plast NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Číslo spisu VZ
MUUB/41492/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
330 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pytlů dle specifikace a to formou náhradního plnění.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pytlů dle specifikace a to formou náhradního plnění.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.05.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Ing. Luděk Dubrava, 572 805 262, ludek.dubrava@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.