Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.10.2023 12:55

Karta veřejné zakázky #NR-39-23-PŘ-Ko
Oddělení dešťové a splaškové kanalizace

Informace

ID zakázky
40838
Název zakázky
Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Číslo spisu VZ
NR-39-23-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
45232410-9 - Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové splaškové kanalizace včetně vedlejších kanalizačních stok v areálu dopravního podniku Ostrava v areálu tramvaje Poruba a areálu autobusy Poruba, Dopravního podniku Ostrava, a.s.

Popis předmětu VZ

Kanalizace bude rozdělena na stoky A, B, C, D, které zajistí odvod splaškových vod od jednotlivých objektů v areálu. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno přes stávající šachtici Š0. Za touto šachtice je již kanalizace DN400 BET, provozovatel OVaK a.s., majetek města Ostravy.
Poznámka: Na stoce A v místě přechodu přes kolejiště (mezi šachtami Š4 a Š3) bude provedena bezvýkopová technologie za pomocí protlačení ocelové chráničky. Délka protlaku činí 27,0 m. Protlak bude rovněž proveden na stoce A mezi šachtami Š6 – Š5a v ocelové chráničce v délce 24,5 m.

Vedlejší kanalizační stoky budou provedeny z PP KG DN 150. Na konci větve bude zřízena revizní šachtička typová plastová DN 425.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
office@arws.cz
+420 725992682
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.