Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2023 15:48

Karta DNS #DNS 3/2023
Nákup, dodávka a distribúcia elektriny a plynu - DNS

Informace

ID zakázky
40889
Název zakázky
Nákup, dodávka a distribúcia elektriny a plynu - DNS
Číslo spisu VZ
DNS 3/2023
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
2 309 784,00 EUR
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
66132000-4 - Obchodování s komoditami
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

DNS je rozdelené do nasledujúcich 2 kategórií - skupín:

KATEGÓRIA Č. 1: ZABEZPEČENIE NÁKUPU, DODÁVKY A DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Vymedzenie predmetu kategórie dynamického nákupného systému prostredníctvom slovníka obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme v rámci tejto kategórie je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie (elektriny) do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa po dobu trvania dynamického nákupného systému, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho odberných miest elektriny na obdobie uvedené v zmluve.

KATEGÓRIA Č. 2: ZABEZPEČENIE NÁKUPU, DODÁVKY A DISTRIBÚCIE PLYNU

Vymedzenie predmetu kategórie dynamického nákupného systému prostredníctvom slovníka obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme v rámci tejto kategórie je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (plynu) podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa po dobu trvania dynamického nákupného systému, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho odberných miest plynu na obdobie uvedené v zmluve.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
02.06.2023 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
02.06.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
DataCentrum
Adresa
Cintorínska 2301/5
Bratislava
81108, Slovenská republika

Dokumenty

Zakázky