Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2023 09:17

Karta veřejné zakázky #11053/2023
Město Kyjov – pronájem výplatního stroje

Informace

ID zakázky
41082
Název zakázky
Město Kyjov – pronájem výplatního stroje
Číslo spisu VZ
11053/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
30131400-0 - Poštovní stroje
Doplňující CPV kód
30131800-4 - Stroje na lepení známek
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 1 ks výplatního stroje (dále jen Frankovač) včetně příslušenství po dobu 48 měsíců s kompletním servisem včetně náhradních dílů.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 1 ks výplatního stroje (dále jen Frankovač) včetně příslušenství po dobu 48 měsíců s kompletním servisem včetně náhradních dílů. V ceně pronájmu je také instalace včetně dopravy, kompletní uvedení do trvalého provozu včetně 1 ks tiskové náplně a sady alespoň 1 000 ks štítků, zaškolení uživatelů a přihlášení stroje u České pošty. Po uplynutí 48 měsíců odkup Frankovače včetně příslušenství do vlastnictví zadavatele za 1 000 Kč včetně DPH.
Uchazeč se mimo jiné zavazuje dodávat po dobu pronájmu Frankovače kompatibilní spotřební materiál do místa plnění – štítky a tiskovou náplň na základě objednávek zadavatelem a to za stanovené ceny ve stanovené lhůtě dle přílohy č. 1 Položkový rozpočet a specifikace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
16.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.