Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.06.2023 10:27

Karta veřejné zakázky #11517/2023
Kyjov - dětské dopravní hřiště - rozšíření pergoly, dlážděná plocha

Informace

ID zakázky
41350
Název zakázky
Kyjov - dětské dopravní hřiště - rozšíření pergoly, dlážděná plocha
Číslo spisu VZ
11517/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45223810-7 - Montované konstrukce
Doplňující CPV kód
45223700-3 - Výstavba vybavených odpočívadel
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45432112-2 - Pokládka dlažby
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
44133000-1 - Litinové uzávěry
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky je dobudování krytého přístřešku a dlážděné plochy na dětském dopravním hřišti v Kyjově.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je dobudování krytého přístřešku (rozšíření pergoly) a dlážděné plochy (plocha pro pergolu a chodník) na dětském dopravním hřišti v Kyjově. Součástí zakázky bude také zbudování nové kanalizační přípojky včetně napojení na stávající kanalizační řád a ukončení kanalizační šachtou s litinovým poklopem.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.06.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.