Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 15:08

Karta veřejné zakázky #11710/2023
Rekonstrukce a přístavba pódia na letním kině v Kyjově

Informace

ID zakázky
41415
Název zakázky
Rekonstrukce a přístavba pódia na letním kině v Kyjově
Číslo spisu VZ
11710/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45110000-1 - Demolice a zemní práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího pódia na letním kině v Kyjově pro občanskou vybavenost.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího pódia na letním kině v Kyjově pro občanskou vybavenost. Stávající pódium dostane nový povrch a nově bude rozšířeno o 2 m směrem do hlediště, na šířku cca 33 m. Celková plocha rekonstruovaného povrchu bude 233,84 m2 a nově přistaveného 98,73 m2.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 1 této Výzvy), v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.05.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.