Stav: Probíhající

Serverový čas: 05.10.2023 03:45

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/13/2023
OPRAVA ŠATEN A 4 WC V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU DVOŘÁKOVA 16_ZNOJMO

Informace

ID zakázky
41457
Název zakázky
OPRAVA ŠATEN A 4 WC V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU DVOŘÁKOVA 16_ZNOJMO
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/13/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
467 668,45 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA ŠATEN A 4 WC V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU DVOŘÁKOVA 16_ZNOJMO

Popis předmětu VZ

Jedná se o opravu stoupacích rozvodů včetně zařizovacích předmětů. Bourání dlažeb a obkladů, oprava omítek a maleb. Nové rozvody topení včetně těles. Výměna dveří do kabin hostů za plastové. Aktuálně je prasklé litinové stoupací kanalizační potrubí a rozvod topení.

Termín realizace od 12.6.2023 do 31.7.2023

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Prohídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.05.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.