Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.05.2023 13:33

Karta veřejné zakázky #MUUB/49045/2023
Zajištění provozu povodňových čerpacích stanic (ČS 1 a ČS 2) v rámci protipovodňové ochrany města Uherský Brod

Informace

ID zakázky
41519
Název zakázky
Zajištění provozu povodňových čerpacích stanic (ČS 1 a ČS 2) v rámci protipovodňové ochrany města Uherský Brod
Číslo spisu VZ
MUUB/49045/2023
Evidenční číslo zakázky
Z2023-012561
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 600 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
50531000-6 - Opravy a údržba neelektrických strojů a zařízení
Doplňující CPV kód
79993000-1 - Správa staveb a zařízení
50511000-0 - Opravy a údržba čerpadel
45246410-0 - Údržba protipovodňových zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb, tj. provozu a údržby protipovodňových opatření, která slouží k ochraně města Uherský Brod.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb, tj. provozu a údržby protipovodňových opatření, která slouží k ochraně města Uherský Brod, a to jak v době mimo vyhlášení povodňového stavu, tak v době vyhlášeného povodňového stavu - ostatní viz zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.06.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o.
Mgr. Marta Černá
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.