Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 14:25

Karta veřejné zakázky #NR-66-23-PŘ-Če
Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic 2023 - 2024 II.

Informace

ID zakázky
41588
Název zakázky
Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic 2023 - 2024 II.
Číslo spisu VZ
NR-66-23-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic 2023 - 2024 II.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provádění renovací kolejových konstrukcí a kolejnic na tramvajových tratích provozovaných objednatelem a dále v areálech vozoven objednatele podle jednotlivých dílčích objednávek objednatele. Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic spočívá zejména v navařování bočního a výškového ojetí kolejnic a hlavních částí kolejové konstrukce, včetně zabroušení a dalších nutných prací k provedení díla.
Celková hodnota plnění dle této smlouvy nepřekročí částku 2 mil. Kč bez DPH. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel uzavře smlouvu s jedním dodavatelem, který podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve smyslu zadavatelem stanovených hodnotících kritérií a splní kvalifikační a zadávací podmínky uvedené zadavatelem v ZD.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.06.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.